Wyniki Wyborów Parlamentarnych na Sejm KROSNO – 30.10.2015

OKRĘG NR: 22 KROSNO Zbiorcze statystyki w regionie Liczba uprawnionych do głosowania – 37923 Liczba kart ważnych – 20183 Liczba głosów ważnych – 19938 Liczba głosów nieważnych – 245 Frekwencja w regionie           Wyniki Wyborów (kolejność wg. ilości zdobytych głosów) Lp Nr komitetu Nazwa Liczba zdobytych głosów Wynik Wyborczy (%) 1 1 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 8889 44.58% 2 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4067 20.40% 3 7 Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” 1837 9.21% 4 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni 1491 7.48% 5 8 Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 1358 6.81% 6 4 Komitet Wyborczy KORWiN 881 4.42% 7 5 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 699 3.51% 8 3 Komitet Wyborczy Partia Razem 492 2.47% 9


Wyniki Wyborów Parlamentarnych do Senatu KROSNO – 27.10.2015

OKRĘG NR: 57 KROSNO Zbiorcze statystyki w regionie Liczba uprawnionych do głosowania – 37923 Liczba kart ważnych – 20179 Liczba głosów ważnych – 19647 Liczba głosów nieważnych – 532 Frekwencja w regionie       Wyniki Wyborów (kolejność wg. ilości zdobytych głosów) Nr kandydata Imię i Nazwisko Komitet Zdobyte głosy Wynik Wyborczy (%) 7 Alicja Maria ZAJĄC Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 8193 41.70% 5 Stanisław Józef SŁYŚ Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  6087 30.98% 2 Andrzej GUZIK Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 2232 11.36% 6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA  Komitet Wyborczy Ruch Narodowy  1061 5.40% 1 Joanna Katarzyna BRIL  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 1025  5.22% 4 Agnieszka Halina ŁĄCKA Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie  605 3.08% 3 Paweł


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lipca 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców Na podstawie art. 199 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 30 486 693 osoby. Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Termin i technika głosowania


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie za granicą


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Uprawnieni


Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Niepełnosprawni


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r.   PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-44/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia. I.              Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny ma


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-47/15 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju. Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-48/15 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.). Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu