Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lipca 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lipca 2015 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 199 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.(1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 30 486 693 osoby.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Wiesław Kozielewicz

Komentowanie zablokowane.