Wyniki Wyborów Parlamentarnych do Senatu KROSNO – 27.10.2015

OKRĘG NR: 57
KROSNO

Zbiorcze statystyki w regionie
Liczba uprawnionych do głosowania – 37923
Liczba kart ważnych – 20179
Liczba głosów ważnych – 19647
Liczba głosów nieważnych – 532

Frekwencja w regionie
frekwencja

 

 

 

wizualizacja_wynikow

Wyniki Wyborów (kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Nr kandydata Imię i Nazwisko Komitet Zdobyte głosy Wynik Wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 8193 41.70%
5 Stanisław Józef SŁYŚ Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  6087 30.98%
2 Andrzej GUZIK Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 2232 11.36%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA  Komitet Wyborczy Ruch Narodowy  1061 5.40%
1 Joanna Katarzyna BRIL  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 1025  5.22%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie  605 3.08%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI  Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse  444  2.26%

 

Wyniki wyborów w poszczególnych komisjach wyborczych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
Krosno, Turaszówka
ul. Rzeszowska 10
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 1
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 499 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 42.54%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 365 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 31.12%
2 Andrzej GUZIK 123 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 10.49%
1 Joanna Katarzyna BRIL 79 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 6.73%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 46 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 3.92%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 41 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 3.50%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 20 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 1.71%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 3
Krosno, Polanka ul.Ks.S.Decowskiego 9
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 2
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 326 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 38.31%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 258 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 30.32%
2 Andrzej GUZIK 123 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 14.45%
1 Joanna Katarzyna BRIL 55 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 6.46%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 36 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 4.23%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 34 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 4.00%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 19 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.23%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 3
Krosno, Polanka
ul. Ks. S.Decowskiego 9
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 3
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7  Alicja Maria ZAJĄC  465 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 44.20%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 300 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 28.52%
2 Andrzej GUZIK 112 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 10.65%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 65 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 6.18%
1 Joanna Katarzyna BRIL 56 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5.32%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 33 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 3.14%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 21 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.00%

 

Szkoła Podstawowa Nr 3
Krosno, Białobrzegi
ul. M. Konopnickiej 5
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 4
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 252 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 39.94%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 206 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 32.65%
2 Andrzej GUZIK 71 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 11.25%
1 Joanna Katarzyna BRIL 38 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 6.02%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 36 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 5.71%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 19 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 3.01%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 9 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 1.43%

 

Dzielnicowy Dom Ludowy
Krosno, Białobrzegi
ul. M. Kopernika 17
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 5
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 296 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 41.28%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 209 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 29.15%
2 Andrzej GUZIK 96 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 13.39%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 47 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 6.56%
1 Joanna Katarzyna BRIL 30 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4.18%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 24 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 3.35%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 15 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.09%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 1
Krosno, Białobrzegi
ul. J. i S. Magurów 1
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 6
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 318 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 40.93%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 248 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 31.92%
2 Andrzej GUZIK 95 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 12.23%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 40 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 5.15%
1 Joanna Katarzyna BRIL 38 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4.89%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 25 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 3.22%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 13 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 1.67%

 

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
Krosno
ul.Kolejowa 1
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 7
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 429 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 45.21%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 271 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 28.56%
2 Andrzej GUZIK 98 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 10.33%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 65 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 6.85%
1 Joanna Katarzyna BRIL 38 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4.00%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 28 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 2.95%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 20 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.11%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 6
Krosno
ul. Kletówki 1
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 8
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 273 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 44.75%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 170 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 27.87%
2 Andrzej GUZIK 72 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 11.80%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 38 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 6.23%
1 Joanna Katarzyna BRIL 31 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5.08%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 14 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.30%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 12 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 1.97%

 

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
Krosno
ul. F. Czajkowskiego 49
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 9
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 161 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 45.61%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 101 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 28.61%
2 Andrzej GUZIK 50 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 14.16%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 15 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 4.25%
1 Joanna Katarzyna BRIL 13 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 3.68%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 9 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 2.55%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 4 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 1.13%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 8
Krosno, Zawodzie
ul. Prochownia 7
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 10
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
5 Stanisław Józef SŁYŚ 299 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 36.78%
7 Alicja Maria ZAJĄC 294 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 36.16%
2 Andrzej GUZIK 97 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 11.93%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 47 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 5.78%
1 Joanna Katarzyna BRIL 29 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 3.57%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 29 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 3.57%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 18 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.21%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 8
Krosno, Zawodzie
ul. Prochownia 7
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 11
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 337 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 46.68%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 218 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 30.19%
2 Andrzej GUZIK 71 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 9.83%
1 Joanna Katarzyna BRIL 39 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5.40%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 25 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 3.46%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 23 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 3.19%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 9 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 1.25%

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Krosno
ul. Kazimierza Wielkiego 4
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 12
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 124 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 45.93%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 84 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 31.11%
2 Andrzej GUZIK 25 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 9.26%
1 Joanna Katarzyna BRIL 15 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5.56%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 13 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 4.81%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 6 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.22%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 3 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 1.25%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 5
Krosno
ul. Ks. P. Skargi 3
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 13
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 347 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 41.46%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 278 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 33.21%
2 Andrzej GUZIK 82 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 9.80%
1 Joanna Katarzyna BRIL 55 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 6.57%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 34 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 4.06%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 22 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.63%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 19 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 2.27%

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Krosno, Guzikówka
ul. Piastowska 58
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 14
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 355 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 37.81%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 304 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 32.37%
2 Andrzej GUZIK 109 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 11.61%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 60 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 6.39%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 45 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 4.79%
1 Joanna Katarzyna BRIL 41 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4.37%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 25 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.66%

 

Dzielnicowy Dom Ludowy PUCHATEK
Krosno, Krościenko Niżne
ul. F. Chopina 8
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 15
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 362 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 47.82%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 195 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 25.76%
2 Andrzej GUZIK 95 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 12.55%
1 Joanna Katarzyna BRIL 44 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5.81%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 34 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 4.49%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 15 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 1.98%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 12 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 1.59%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 4 (SP Nr 15)
Krosno, Guzikówka
ul. S. Kisielewskiego 18
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 16
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 370 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 46.54%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 223 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 28.05%
2 Andrzej GUZIK 83 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 10.44%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 50 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 6.29%
1 Joanna Katarzyna BRIL 30 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 3.77%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 27 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 3.40%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 12 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 1.51%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 4 (SP Nr 15)
Krosno, Guzikówka
ul. S. Kisielewskiego 18
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 17
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 262 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 42.19%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 195 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 31.40%
2 Andrzej GUZIK 67 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 10.79%
1 Joanna Katarzyna BRIL 37 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5.96%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 33 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 5.31%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 15 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.42%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 12 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 1.93%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 4 (II LO)
Krosno, Guzikówka
ul. S. Kisielewskiego 18
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 18
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 250 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 36.28%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 210 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 30.48%
2 Andrzej GUZIK 88 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 12.77%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 45 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 6.53%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 36 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 5.22%
1 Joanna Katarzyna BRIL 33 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4.79%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 27 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 3.92%

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,NASZE ZDROWIE”
Krosno, Guzikówka
ul. Podkarpacka 5a
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 19
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 250 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 40.6%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 148 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 23.72%
2 Andrzej GUZIK 92 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 14.74%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 54 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 8.65%
1 Joanna Katarzyna BRIL 41 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 6.57%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 23 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 3.69%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 16 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 2.56%

 

Szkoła Podstawowa nr 5
Krosno, Suchodół
ul. Grunwaldzka 15
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 20
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 526 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 39.22%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 486 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 36.34%
2 Andrzej GUZIK 147 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 10.96%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 74 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 5.52%
1 Joanna Katarzyna BRIL 53 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 3.95%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 30 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.24%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 25 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 1.86%

 

Miejski Zespół Szkół Nr 7
Krosno, Krościenko Niżne
ul. Powstańców Ślaskich 75
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 21
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 350 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 38.72%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 301 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 33.30%
2 Andrzej GUZIK 103 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 11.39%
1 Joanna Katarzyna BRIL 58 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 6.42%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 41 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 4.54%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 35 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 3.87%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 16 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 1.77%

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
Krosno, Krościenko Niżne
ul. Bohaterów Westerplatte 20
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 22
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 418 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 41.06%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 322 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 31.63%
2 Andrzej GUZIK 101 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 9.92%
1 Joanna Katarzyna BRIL 54 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5.30%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 47 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 4.62%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 45 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 4.42%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 31 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 3.05%

 

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Krosno, Krościenko Niżne
ul. Wojska Polskiego 45
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 23
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 408 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 42.99%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 314 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 33.09%
2 Andrzej GUZIK 99 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 10.43%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 50 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 5.27%
1 Joanna Katarzyna BRIL 34 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 3.58%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 23 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 2.42%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 21 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.21%

 

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
Krosno, Krościenko Niżne
ul. Wojska Polskiego 45
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 24
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 404 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 37.72%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 358 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 33.43%
2 Andrzej GUZIK 126 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 11.76%
1 Joanna Katarzyna BRIL 65 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 6.07%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 60 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 5.60%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 32 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 2.99%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 26 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 2.43%

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 1
Krosno
ul. F. Żwirki i S. Wigury 4a
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 25
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 38 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 77.55%
1 Joanna Katarzyna BRIL 4 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 8.16%
2 Andrzej GUZIK 3 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 6.12%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 2 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 4.08%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 2 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 4.08%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 0 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 0.00%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 0 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 0.00%

 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
Krosno
ul. Kletówki 7
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 26
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
5 Stanisław Józef SŁYŚ 4 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 50.00%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 2 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 25.00%
1 Joanna Katarzyna BRIL 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 12.50%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 1 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 12.50%
2 Andrzej GUZIK 0 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 0.00%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 0 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 0.00%
7 Alicja Maria ZAJĄC 0 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 0.00%

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
Krosno
ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 27
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 68 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 65.38%
1 Joanna Katarzyna BRIL 13 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 12.50%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 11 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 10.58%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 4 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 3.85%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 4 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 3.85%
2 Andrzej GUZIK 3 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 2.88%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 1 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 0.96%

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
Krosno
ul. Grodzka 45
38-400 Krosno

Nr Obwodu: 28
Kod terytorialny: 186101

(kolejność wg. ilości zdobytych głosów)

Lp. Imię i Nazwisko Liczba oddanych głosów Komitet Wyborczy Wynik wyborczy (%)
7 Alicja Maria ZAJĄC 11 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 47.83%
5 Stanisław Józef SŁYŚ 7 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 30.43%
6 Edyta Maria WIŚNIOWSKA 6 Komitet Wyborczy Ruch Narodowy 8.70%
1 Joanna Katarzyna BRIL 1 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 4.35%
2 Andrzej GUZIK 1 Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni 4.35%
3 Paweł Andrzej HELNARSKI 1 Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse 4.35%
4 Agnieszka Halina ŁĄCKA 0 Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń– Bezrobocie 0.00%

 

Co sądzisz o wynikach wyborów do Senatu RP? Zapraszamy do dyskusji poniżej.

Już niebawem opublikujemy wyniki do Sejmu RP.

Dodaj komentarz