Krzysztof Olbrycht

krzysztof_olbrychtDlaczego kandyduję do Sejmu RP z listy Nowoczesna Ryszarda Petru?

Uważam, że stan gospodarki kraju ma decydujący wpływ na poziom życia. Kwestie społeczne, kultura, zdrowie – to pochodna poziomu bogactwa narodowego. „Liczy się gospodarka, głupcze”
(It’s the economy, stupid. Bill Clinton) – to hasło jest mi bliskie.

Wolny rynek, przywrócony po wyborach w 1989 r. – został sukcesywnie, przez wszystkie po kolei siły polityczne, ograniczony do karykatury kapitalizmu, którą mamy obecnie. Mieliśmy szansę stać się gospodarczym tygrysem Europy. Niestety wybieraliśmy parlamentarzystów, którzy nie za bardzo wiedzą skąd bierze się bogactwo narodów. Przez 25 lat wolnej Polski przedsiębiorczość została spętana tysiącami przepisów, zakazów i ograniczeń. Oto przykładowe efekty dotychczasowej „twórczości” parlamentarnej: ok. 170 opłat i podatków obowiązujących przedsiębiorców, prawie
1000 zawodów koncesjonowanych, średnio ponad 1000 dni oczekiwania na prawomocny wyrok
w sprawach gospodarczych, ok. 1200 dni na ostateczne zakończenie sprawy podatkowej, 9 lat na kompletowanie dokumentacji pod budowę np. turbin wiatrowych, kilkadziesiąt nowelizacji ustaw podatkowych rocznie, lata zbierania dokumentacji pod zezwolenie na budowę, itp.
Biegunka legislacyjna trwa. Ja chciałbym raczej likwidować stare niż tworzyć nowe przepisy.

Platforma Obywatelska zdradziła liberalizm gospodarczy (3×15 – pamięta ktoś?), a obecne swoje decyzje opiera na sondażowym populiźmie. Natomiast w programie Prawa i Sprawiedliwości jest zbyt dużo socjalistycznych i etatystycznych pomysłów na gospodarkę, populizm i lęk przed prywatyzacją czegokolwiek. Pozostałe partie mają eklektyczne programy, nigdzie nie sprawdzone
w realnym życiu. Bogactwo polega na tworzeniu, a nie na dzieleniu. Dlatego startuję
z Nowoczesnej. Partia fachowców z odpowiednim wykształceniem i praktyką zawodową. Ci ludzie, bez podtekstów ideologicznych, podejmować będą konkretne, niepopulistyczne decyzje w oparciu
o rzetelnie przygotowane, naukowe analizy, z wykorzystaniem doświadczeń innych rozwiniętych krajów. Nowoczesna – pozyskuje do współpracy osoby, które dokładnie wiedzą o co chodzi w ich dziedzinach zawodowych, osiągnęli nie małe sukcesy, mają dokąd wrócić po upływie kadencji, nie dają się kupować za stołki, są niezależni i dobrze wykształceni, nie byli dotąd działaczami innych partii.
Prawie wszystkie nowe miejsca pracy powstają dzięki przedsiębiorcom. Ta grupa zawodowa powinna mieć silną reprezentację w Parlamencie. Czas na deregulację i likwidację barier, na wolny rynek
i obudzenie przedsiębiorczości Polaków. Stagnacja gospodarcza i permanentny niedorozwój innych dziedzin życia społecznego nie jest skutkiem neoliberalizmu (jak twierdzi wielu polityków), a właśnie brakiem liberalnej polityki gospodarczej, którą ja z całego serca popieram i zamierzam wdrażać.

Krzysztof Olbrycht
twitter: @K_Olbrycht Krosno, 09.09.2015
https://www.facebook.com/Krzysztof.Olbrycht.Sejm

logo_nowoczesna

Szanowni Państwo,
Zachęcam do udziału w wyborach parlamentarnych. W Sejmie potrzebni są ludzie twardo stąpający po ziemi, fachowcy w swoich dziedzinach, uczciwi i transparentni, dla których parlament to miejsce intensywnej pracy dla dobra Polski.
Kandyduję do Sejmu jako bezpartyjny specjalista popierany przez Nowoczesną RP. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, prowadzę w swoich rodzinnych stronach gospodarstwo rolne – produkcję biomasy. Zdobyłem doświadczenie i wiedzę, którą dziś oddaję do Państwa dyspozycji. Nie byłem związany z polityką, z partiami. Obok biznesu, działałem społecznie
w stowarzyszeniach. Pomagałem przedsiębiorcom jako doradca i ekspert.
Wiem, czego potrzebuje nasz region i kraj, aby lepiej się rozwijać. Należy zlikwidować bariery, uprościć podatki, uwolnić dla młodzieży dostęp do zawodów, radykalnie zmniejszyć ilość przepisów w każdej dziedzinie gospodarki . Jestem praktykiem, skutecznym w swoim działaniu. Osobiście doświadczyłem jak bariery i nonsensy biurokratyczne utrudniają pracę przedsiębiorcy i rolnika. Zrobię wszystko, aby przyczynić się do ich likwidacji, w myśl zasady co nie jest zabronione, jest dozwolone. Rozwój gospodarczy istotnie zlikwiduje bezrobocie. Bogatsza gospodarka to lepiej działająca służba zdrowia, kultura i administracja.
Wychowałem się w Krośnie, tu założyłem swoją pierwszą firmę (Valor), skończyłem studia
w Krakowie i Warszawie, gdzie zdobywałem doświadczenia zawodowe. Powróciłem
w rodzinne strony, angażując się w rozwój lokalnych przedsiębiorstw (Biofactory, Nowak Innovations). Prowadzę gospodarstwo rolne w Haczowie, Trześniowie i Wróbliku. Znam potrzeby i oczekiwania ludzi, wiem jak je zrealizować. Utworzę w Brzozowie, Jaśle i Krośnie biura poselskie, w celu jak najlepszego kontaktu z obywatelami Podkarpacia. Powiat brzozowski może mieć wreszcie swojego posła. Będę dobrym i skutecznym reprezentantem. Nie zawiodę Państwa. Uprzejmie proszę o Twój głos.

Krzysztof Olbrycht
https://www.facebook.com/Krzysztof.Olbrycht.Sejm


KOMUNIKAT PRASOWY – 12.10.2015

Czas na likwidację absurdów administracyjnych i podatkowych, czas na ponowne uwolnienie przedsiębiorczości, czas na normalność
Kluczowe czynniki rozwoju regionu to sfinalizowanie S19, rozwój biznesu wokół doliny lotniczej, inwestycje w innowacyjność i edukacja zawodowa

Najbliższe wybory to szansa na odsunięcie od władzy skostniałych struktur polityków, którzy stracili kontakt z rzeczywistością. Parlamentarzyści, w absolutnej większości nie znają problemów ludzi i przedsiębiorców. Polska ma obecnie historyczną szansę na dokonanie kolejnego skoku cywilizacyjnego, na umocnienie swojej pozycji gospodarczej w Europie – do tego jest jednak potrzebne zupełnie nowe podejście w obszarze gospodarczym. Rozwój
w ostatnich latach zawdzięczamy przede wszystkim heroicznym wysiłkom małych i średnich przedsiębiorców (tworzących prawie 80% PKB) i ciężkiej pracy całego społeczeństwa (pracujemy dużo więcej od średniej UE).

Rozwój infrastrukturalny to przede wszystkim skutek napływu środków unijnych. Ale te możliwości się wyczerpują. Europa się zmienia – nowe perspektywy unijne już nie są tak obiecujące, a przedsiębiorcy i społeczeństwo potrzebują nowego bodźca.
Bodźcem tym będzie uwolnienie kolejnej fali przedsiębiorczości, poprzez zapewnienie lepszych warunków do prowadzenia biznesu, pracy oraz likwidację większości ograniczeń – czyli głęboka deregulacja. Dotąd rządzący skutecznie skomplikowali nawet najprostsze rzeczy, doprowadzając do absurdów podatkowych, których przykłady przedstawiłem.
Trzeba uwolnić przedsiębiorczość. Dotąd „wyprodukowano” ok. 10.000 stron A4 przepisów dla gospodarki. Posłowie uchwalają bełkot prawny. Ich „twórczości” nie rozumieją podatnicy, urzędnicy, prawnicy i zawodowi sędziowie. Ilość rozbieżnych wyroków w analogicznych sprawach – jest zatrważająca. Do tego średnio 3 lata oczekiwania na wyrok w sprawach gospodarczych (wiele firm upada w tym czasie). Mamy prawie 1000 zawodów koncesjonowanych. A rodzajów podatków i opłat jest ponad 170. Trzeba ten gąszcz po prostu zlikwidować, a nie tworzyć kolejnych nowych przepisów.
Podatki trzeba uprościć, wprowadzić jednolite stawki, zastąpić wyliczalne podatki dochodowe dla małych firm – uproszczonymi rozliczeniami, bez nadmiaru ewidencji – typu karty podatkowe czy ryczałty.

Stan gospodarki ma decydujące znaczenie dla poziomu życia, dla rozwoju kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa. Aby się szybciej rozwijać trzeba powrócić do kiedyś obowiązującej zasady: co nie jest zakazane – jest dozwolone. Wtedy powstaną nowe miejsca pracy.

Rolą posła jest reprezentowanie i działanie na rzecz regionu, z którego został wybrany. Tutaj barwy polityczne nie powinny mieć żadnego znaczenia. Będąc posłem niezależnym
i bezpartyjnym zobowiązuję się do aktywnego działania i dbałości o interes naszego regionu. Do kluczowych kierunków rozwoju, jak też obszarów wymagających wsparcia zaliczam:
– Sfinalizowanie budowy drogi S-19 od Rzeszowa do Barwinka. Ten temat jest priorytetowy
i w mojej ocenie jest jednym w głównych uwarunkowań rozwoju gospodarczego. Firmy rozpatrując potencjalne lokalizacje swoich inwestycji zawsze traktują kwestie komunikacji jako kluczowe. Jest to także szansa na intensyfikację rozwoju turystyki.

– Nasz rejon – to dolina lotnicza. Trzeba pobudzić rozwój firm wokół biznesów lotniczych. Sport, remonty, produkcja, usługi lotnicze małymi samolotami, logistyka. Można wykorzystać do tego celu unijne programy sektorowe.

– Przede wszystkim Innowacyjność. Tworzenie i wdrażanie wynalazków – nie zależy od lokalizacji. Znamy krzemową dolinę w Kalifornii. Tam powstały zalążki takich gigantów jak Apple, IBM, HP. Czy dolina od Jasła – po Sanok – nie może być naszą Kalifornią? Może. Mamy teraz szansę wykorzystać fundusze unijne. Ale warunkiem jest zmiana szczegółów w ramach programów pomocowych. Obecnie funkcjonujące – są niedostosowane do możliwości
i realiów small biznesu.
– Edukacja zawodowa, to nie tylko wykształcenie kadr potrzebnych przedsiębiorcom, to również szansa na biznes. Odpłatne przyjmowanie zagranicznych studentów i uczniów, zwłaszcza ze wschodu, to nie tylko zysk ekonomiczny. Dodatkowo pozyskujemy ambasadorów naszego kraju i regionu. Ludzi, którzy w przyszłości będą robić z nami interesy. Z racji naszego położenia, bliskości z Ukrainą – trzeba wykorzystać tę szansę.

Wsłuchiwanie się w głos lokalnych organizacji pozarządowych, w opinie samorządów – to podstawa działania posła. Przede wszystkim Poseł powinien interweniować w sprawach obywatelskich, zwłaszcza w sprawach, w których „reżim” okazał swoją bezduszność i głupotę.
Krzysztof Olbrycht

55 lat. Przedsiębiorca. Magister inżynier organizator przemysłu. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Organizacja
i Zarządzanie Przemysłem) oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie (Katedra Finansów). Pochodzi z rodziny nauczycielskiej z Krosna (syn Henryka
i Łucji). Przedsiębiorca (branża drzewna i energetyczna), doradca biznesowy, producent biomasy rolniczej. Związany z Krosnem i Haczowem na Podkarpaciu. Działacz opozycji demokratycznej i podziemnej w latach 1979-1989. Bezpartyjny. Żonaty, jedna córka.
Dotąd nie zajmowałem się polityką, poza okresem studenckim i pomaganiem opozycji
w wyborach w 1989 roku w Krośnie. Nie jestem związany z partiami. Jestem bezpartyjnym kandydatem popieranym przez Nowoczesną, bo ta grupa jest wiarygodna i zdeterminowana na normalne, nowoczesne zmiany.

Szczególne osiągnięcia
– Powołanie w 1986 r. i prowadzenie wielobranżowego przedsiębiorstwa z siedzibą
w Krośnie, VALOR Sp. z o.o. Firma działa do dzisiaj w branży usług księgowych i doradztwa.
– Prowadzenie od kilkunastu lat działalności gospodarczej w zakresie doradztwa strategicznego, w tym doradztwa podatkowego.
– Zorganizowanie grupy inwestorów w celu prywatyzacji upadającej spółki branży drzewnej, restrukturyzacja przedsiębiorstwa i wprowadzenie akcji na rynek publiczny. W spółce BIOFACTORY SA w Bieczu jest Wiceprezesem Zarządu i istotnym akcjonariuszem. Zatrudnienie ponad 60 osób.
– Zorganizowanie dużego gospodarstwa rolnego w Haczowie, powiat brzozowski, uprawa wierzby energetycznej.
– Wyszukanie inwestorów dla spółki wdrażającej własne wynalazki ratujące życie pasażerów pojazdach. Jest Prezesem Zarządu NOWAK INNOVATIONS Sp. z o.o. w Krośnie.
– Ekspert ds. podatków i działalności gospodarczej.
– Autor kilkudziesięciu publikacji o podatkach i przedsiębiorczości.


Czy my inaczej postrzegamy świat, czy nasi Parlamentarzyści stracili kontakt z rzeczywistością?

1. Przede wszystkim start – jedno okienko = 3 miesiące, zamiast 4 okienka = 3 dni. Miał być popisowy numer PO, ale nie wyszło, bo zapomniano o wspólnej bazie danych i z kilku instytucji zrobiono po prostu listonoszy, zastępujących przedsiębiorcę.
2. Gofry: wody ponad 10%, to VAT 8%, mniej to 23%. Higrometr?

3. Kawa: VAT zależy od ilości mleka w kawie, albo kawy w mleku (kawa latte 5%, kawa normalna 23%) oraz od rodzaju kubka (ceramika 23%, tekturka 8%), od tego czy na wynos i co wynosimy. Ten temat wymaga rozpraw doktorskich.

4. Lody: mleczne 8%, sorbet 23% (lody wodne). Trwają walki na interpretacje. Ma być znowu nowelizacja prawa.

5. Sedes: luzem 23%, z montażem 8%, z montażem w biurze 23%.

6. Książki: na papierze 5%, e-book 23%, książka złączona z kasetą: nie wiadomo.

7. Mobilna budka (food-truck):
– musi podlegać zasadom HACCP – tam opisane każde urządzenie, plan placówki, powołana komisja d.s. wdrażania procedur HACCP, zapis szkoleń, procedura wyrobu każdej potrawy, system ochrony przeciw owadom, pojemniki z oznakowaniem, wyciągi wentylacyjne, badanie bakteriologiczne próbek, badanie wody i protokoły kontrole,
– nie może sprzedawać lodów z automatów, piec normalnych gofrów z jajek, mąki, przypraw
i wody (musi kupować chemiczną gotową mieszankę o określonym w przepisach składzie albo odgrzewać gofra z Tesco), bo wymaga się od mobilnej budki – stałego podłączenia do bieżącej wody i kanalizacji. 

8. Kasa fiskalna, a mobilność: – nierozwiązywalny problem dla mobilnych budek – kasa fiskalna. Musi mieć zgłoszony stały adres, pod którym można tę kasę skontrolować.
9. Blaty kuchenne: stawka zależy od powierzchni budynku w której stoi kuchnia. Sprzedawca kuchni ma mierzyć dom? Czy ogólny remont w tym kuchnia z blatem to 8%?

10. Szafa – bez pleców (zabudowana między murami) – 8%. Normalna 23%.
11. Punkt gastronomiczny z siedzeniami czy bez, obiad z herbata czy bez – też są różne interpretacje i podatków i warunków technicznych.

Duże sieciówki – spełniają te wymagania, bo ich stać. Mali – są szykanowani.

Komentarz do Ustawy VAT – to 2000 stron.

Sędziowie zajmują się takimi głupotkami jak wyżej – stąd czas oczekiwania na wyrok
– 3 lata.

Komentarze:

1) Obecnie rządzący mają świetne samopoczucie, przypisując sobie zasługi społeczeństwa, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że rozwijamy się pomimo tego, co oni robią z naszą gospodarką. Obecnie tkwimy w „marazmie”- oczywiście się rozwijamy, dobrze wyglądamy wskaźnikowo na tle innych krajów, ale od paru lat spoczęliśmy na laurach i się tym pasjonujemy – to jest ogromy błąd, za który za chwilę zapłacimy.
2) Najlepszym przykładem jest tutaj VAT, który co do zasady powinien być neutralnym podatkiem (kupujesz – odliczasz, sprzedajesz – naliczasz), tymczasem najwięcej likwidacji firm nastąpiło właśnie w związku z nieprecyzyjnymi zapisami i interpretacjami VAT – to przykład jak rządzący potrafią skomplikować najprostsze sprawy.
3) Główne partie zarzucają, że oddanie głosu na Nowoczesną, to głos zmarnowany. Dynamika sondażów jest coraz lepsza. Mamy coraz większe poparcie. Nasza obecność
w Parlamencie, przy osiągnięciu progu np. 10% pozwoli na merytoryczne zmiany
w przepisach gospodarczych.
4) Zlikwidujemy absurdy sukcesywnie wprowadzane przez wszystkie rządy i parlamenty po 1989 roku.
Co do vat: jedna uśredniona stawka. Budżet domowy, to nie tylko żywność, więc nie każdy straci. System podatkowy nie może być systemem pomocy społecznej. 2/3 nabywców nie potrzebuje mniejszych stawek vat. Ujednolicenie vat będzie powiązane z pomocą społeczną dla najbiedniejszych. Likwidacja stawki ZW zmniejszy koszty działania np. ZOZ-ów i innych firm obecnie mających zakaz odliczania VAT od inwestycji i zakupów wszelkiego rodzaju. Tych aspektów jednej stawki vat – nie poruszają populistyczni propagandziści.
W innych podatkach, są podobne problemy, np. koszty nie stanowiące kosztów! Niepotrzebne ewidencje dla bardzo małych firm – zamiast uproszczone formy opodatkowania.