Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni

Kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców JOW Bezpartyjni

1 Marek Michał ĆWIĄKAŁA nauczyciel Blizne Nie należy do partii politycznej
2 Jacek Jerzy MACINA nauczyciel Nehrybka Nie należy do partii politycznej
3 Katarzyna Aldona BEDNARZ technik ekonomista Jasło Nie należy do partii politycznej
4 Zofia ROMAŃSKA ekonomista Świerzowa Polska Nie należy do partii politycznej
5 Grażyna PRESCH nauczyciel Karolówka Nie należy do partii politycznej
6 Jan Stanisław RĄCZKA kolejarz Nawsie Kołaczyckie Nie należy do partii politycznej
7 Krzysztof NIZIOŁEK inżynier transportu Rogi Nie należy do partii politycznej
8 Joanna Teresa WILUSZ-GAGAT geodeta Prałkowce Nie należy do partii politycznej
9 Marcin Krzysztof TUREK nauczyciel Wróblik Szlachecki Nie należy do partii politycznej
10 Artur URBANEK inżynier środowiska Odrzykoń Nie należy do partii politycznej
11 Mariusz KUREK przedsiębiorca Stare Oleszyce Nie należy do partii politycznej
12 Agata Barbara JAROSZ student Jasło Nie należy do partii politycznej
13 Dorota Agnieszka BOCHENEK-GARNCARSKA technik odzieżowy Jasło Nie należy do partii politycznej
14 Agnieszka Maria SZURDAK nauczyciel Buszkowiczki Nie należy do partii politycznej
15 Artur Piotr GERULA nauczyciel Przemyśl Nie należy do partii politycznej
16 Ryszard MAJSIAK ratownik wodny Moderówka Nie należy do partii politycznej
17 Ewelina Dorota MIKOŁAJCZYK specjalista ds. integracji europejskiej Rudenka Nie należy do partii politycznej
18 Urszula Jadwiga OŻÓG student Równe Nie należy do partii politycznej
19 Jerzy Paweł WOJTYCZEK ekonomista Miejsce Piastowe Nie należy do partii politycznej
20 Andrzej Norbert LIGNAR technik budownictwa Przysieki Nie należy do partii politycznej
21 Izabela Sabina KĘDRA historyk Humniska Nie należy do partii politycznej
22 Tadeusz Franciszek SOSNOWSKI nauczyciel Przemyśl Nie należy do partii politycznej